Cultură şi învăţământ

În ceea ce priveşte clădirea în care se află sediul primăriei din comuna Aşchileu, acesta a fost construită acuma 100 de ani şi este renovată în interior dar necesită renovare exterioară, iar în ceea ce priveste dotarea tehnologică, primăria are calculatoare şi acces la internet, fax, centrală telefonică, xerox.
Sediul administrativ are o suprafaţă de 145 mp, având 6 clădiri în proprietate.

În cadrul comunei Aşchileu există 4 şcoli generale. Activitatea instructiv-educativă preșcolară se desfăşoară în 3 grădiniţe. Clădirilor destinate şcolilor şi grădiniţelor necesită renovări şi reabilitări doarece gradul de deteriorare este de 50%. Gradul de ocupare al şcolilor şi al grădiniţelor este de 70%. Şcoala cu clasele I-VIII din Aşchileu Mare este dotată cu fax, xerox, reţea de calculatoare cu acces la internet.
Distanţa medie până la şcoli şi grădiniţe este relativ mică, de 3 km.
 
În Aşchileu Mic există un cămin cultural care este într-o stare de funcţionare destul de bună.
Bisericile care se află pe teritoriul comunei sunt în număr de 12 din care 7 biserici sunt ortodoxe, 3 reformate, 1 penticostală şi 1 adventistă. Două biserici sunt monumente istorice care sunt într-o stare avansată de deteriorare.
În satul Aşchileu Mic se găseşte biserica din lemn "Sf. Îngeri" din 1801 (monument de arhitectură, cu valoroase sculpturi în lemn), o Biserică Reformată-Calvină şi o Biserică Ortodoxă. În satul Cristorel se remarcă o Biserică Ortodoxă, o Biserică Reformată-Calvină şi Mănăstirea "Sf.Ilie şi Sf.Lazăr".
Pe raza comunei funcţionează un dispensar care necesită dotări şi utilităţi. În satul Fodora există o farmacie privată.
Grupul de pompieri şi oficiul poştal lipsesc cu desăvârşire pe raza comunei.

O componentă importantă a vieţii satului este cultura, domeniu care poate contribui în mod specific la creşterea gradului de activitate a satelor pentru populaţia tânără. În această comună mijloacele prin care se transmite cultura sunt căminul cultural, bibliotecile, televiziunea şi intenetul.
În ultimii ani s-a putut constata o continuă degradare a mediului cultural pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atît din partea bugetului public, cît şi din partea finanţatorilor
privaţi. Acestă situaţie a căpătat aspecte alarmante în multe zone rurale, unde majoritatea căminelor culturale şi a altor aşezăminte culturale şi-au încetat activitatea sau servesc altor destinaţii.
Situaţia bibliotecilor este caracterizată şi ea de o tendinţa descendentă, mai mult sau mai puţin asemănătoare cu a altor domenii din viaţa culturală a satelor, doar o mică parte din numărul bibliotecilor.
 
Evenimente culturale:
23 aprilie - Hramul bisericii vechi din localitatea Așchileu-Mare
02 iunie - Ziua eroilor, ceremonial și depuneri de coroane, spectacol folcloric, comemorarea personalităților
29 iunie - Hramul bisericii noi din localitatea Așchileu-Mare
20 iulie - Hramul mănăstirii "Sfinții Ilie și Lazăr" din localitatea Cristorel
15 august - Hramul bisericii noi din localitatea Așchileu-Mic
08 noiembrie - Hramul bisericii vechi, monument istoric, din localitatea Așchileu-Mic
                   - Hramul bisericii din localitatea Cristorel
                   - Hramul bisericii din localitatea Fodora