Populaţia

Comuna Aschileu este alcătuită dint-un număr de 1.860 locuitori. Media de vârstă este de 70 ani.
Rata şomajului este de 1 %. Şomajul mascat este prezent în mediul rural datorită faptului că aproape 85% din populaţia rurală lucrează în agricultură ca a doua activitate ceea ce presupune derularea unei alte activităţi ocupaţionale anterioare.

Din punct de vedere etnic, populaţia este alcătuită din români, maghiari şi romi.
În momentul de faţă densitatea numărului de locuitori este de 28 loc/km2, reflectând un caracter slab de populare şi situindu-se mult sub media naţională (100 loc/km2).
În ultimii ani a avut loc o diminuare a numărului de locuitori datorită în principal sporului natural şi fenomenului de migrare spre centrale urbane sau spre străinătate. Acest fenomen se descrie prin tendinţa
de migrare în rândul femeilor, în special în rândul tinerilor, datorită lipsei locurilor de muncă, lipsa serviciilor şi a facilităţilor necesare.
 
Migraţia externă are efect pozitiv la nivel economic şi social datorită surselor financiare importante aduse în ţară de către emigranţi, ajutând totodată la schimarea mentalităţii şi a deschiderii spre modernizare.

Rata natalităţii este idicatorul care este dependent în principal de structura de vârstă a populaţiei şi este influenţată de modul de comportament demografic al zonei şi de condiţiile social-economice.
Dezechilibrul demografic se perpetuează în acesta zonă unde populaţia este deja îmbătrânită, punându-se în pericol potenţialul uman al acestei zone pentru viitor.

Un alt factor care contribuie la evoluţia populaţiei este mortalitatea care se exprimă prin rata mortalităţii. Rata medie a mortalităţii pe teritoriul comunei Aşchileu este mai ridicată decât cea din mediul urban iar tendinţa din ultimii ani este în creştere. În general, există o strînsă corelaţie între nivelul mortalităţii şi gradul de îmbătrânire demografică.

Pentru ameliorarea acestor indicatori se impune în continuare nevoia de planificare familială modernă, de descurajare a avorturilor, de protecţie a familiei şi femeii gravide, de continuare a acţiunilor de educaţie pentru sănătate din partea medicilor de familie precum şi de îmbunătăţirea dotărilor dispensarului medical.
A treia componentă a evoluţiei populaţiei este miscarea, migraţia exprimată prin indicatorul rata medie a migraţiei care reprezintă "soldul" schimbărilor de domiciliu în perimetrul comunei adică diferenţa dintre numărul celor care şi-au stabilit domiciliul în comună şi al celor care au plecat cu domiciliul din comună.