Turism

În zona Nord-Vest, prin relieful diversificat, se doreşte o valorificare a resurselor naturale,materiale, umane, tradiţii istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute a turismului.
Dezvoltarea turismului în pensiuni depinde de caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice şi produsele agricole.

Turismul şi agroturismul sunt activităţi generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare a comunei Aşchileu, datorită peisajelor, ariile semi-naturale şi ospitalităţii locuitorilor acestei zone. Potenţialul dezvoltării acestui sector este dat de conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor precum şi diversitatea resurselor turistice rurale. Este necesar un proces de modernizare, dezvolare şi inovare pentru turismul acestei zone, precum şi creare de servicii turistice moderne şi competitive. Activitatea de turism este afectată de lipsa organizării, promovării şi diseminării informaţiilor.
Lipsa fondurilor pentru reabilitare şi a dezinteresului statului au dus la distrugerea parţială a obiectivele turistice de pe teritoriul comunei Aşchileu. Poziţia geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului, prin diversitatea peisajului (dealuri, munţi, văi). Comuna are obiective arheologice, arhitecturale de o deosebită valoare istorică, obiceiuri gastronomice şi tradiţii populare care îmbracă forme aparte, manifestări artistice şi culturale.

Menţinerea identităţii culturale trebuie să includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. Protejarea moştenirii rurale este extrem de importanţa în ceea ce priveşte dezvolarea turismului în această zonă, ca modalitate de promovare a satelor din Aşchileu, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor, dar şi asupra populaţiei locale.
Obiectivele turistice din Aşchileu sunt reprezentate de Biserica Ortodoxă din Aşchileu Mic monument istoric şi monumentul eroilor, Biserica Ortodoxă din Aşchileu Mare-monument istoric şi monumentul eroilor, iar Mănăstirea de la Cristorel cu Hramul "Sfinţii Ilie şi Lazar". Cele două biserici din lemn sunt vechi de peste 300 ani.

Infrastructura comunei este foarte puţin dezvoltată, nu există o bază de cazare înregistrată şi nici un oficiu de informare turistică.
Pe teritoriul comunei se întinde o suprafaţă de 900 ha de pădure, care poate fi exploatată prin mijloace şi metode specifice, pentru a transforma acea zonă într-una de interes turistic. Peisajul bogat, mostenirea unei flore şi faune deosebite a acestor păduri sunt bunuri de preţ pentru ecotursim, cu un potenţial exploatabil bazat pe valori autentice. Activitatea de vânătoare reprezintă, de asemenea, o sursa de venit atât prin produse (carne, animale şi trofee), taxe, concesionări, cât şi servicii asociate, dacă sunt exploatate în mod raţional.

Prin accesarea fondurilor structurale, comuna poate beneficia de importante sume de bani pentru proiecte care au ca şi scop dezvoltarea turismului/ecoturismului în zonă. Posibilităţile de dezvoltare sunt nenumărate: îmbunătăţirea căilor de acces, construirea spaţiilor de cazare, dezvoltarea unui centru sportiv, a unui camping, construirea unei pârtii de schi, amenajarea unui patinoar, a unor bazine cu apă caldă. Toate acestea atrăgând după sine un flux mai mare de turisti şi totodată de investitori, fapt care duce la dezvoltarea economiei comunei.
Reabilitarea monumentelor istorice, construirea spaţiilor de cazare, îmbunătăţirea căilor de acces la toatea aceste puncte turistice, va face ca numărul de turişti să crească.
În aceste zone se poate dezvolta turismul prin cearea unor pensiuni agro-turistice. Ridicarea pensiunilor va respecta normele în vigoare şi vor fi conforme cu standardele Uniunii Europene. Printre serviciile oferite de pensiuni se pot include: teren de sport, tenis de masă, foc de tabără, închirieri de ATV-uri, piscină acoperită, minipiscină, jacuzzi (temperatura apei 26-28 grade), saună, solar, sala de fitness, masaj, paintball, trasee turistice în munţi, sala de internet, etc.

Locaţiile pentru realizarea unor pensiuni turistice şi agroturistice vor fi atent selectate pentru ca acestea să satisfacă cele mai exigente dorinţe ale viitorilor clienţi/beneficiari. Prin programele turistice, care vor fi puse la dispoziţia clienţilor, se va urmării informarea turiştilor despre frumuseţile fiecarei ţări pe care doresc să o viziteze, obiceiurile şi tradiţiile specifice popoarelor respective. Toate aceste lucrări se pot realiza prin parteneriate, asocieri etc.

Promovarea aspectului tradiţional, anumite manifestaţii locale, vechi tradiţii şi obiceiuri româneşti,organizarea de activităţi artistice specifice zonei şi nu în ultimul rând bucătăria tradiţională - toate împreună duc la dezvoltarea turismului în zonă.
Una dintre oportunităţile de dezvoltare a turismului în comuna Aşchileu este construirea unui parc - Parcul Aventura, în incinta comunei care ar aduce numai avantaje. În primul rând, în prezent, în România nu există un asemenea centru, ceea ce ar însemna că numărul turiştilor în această zonă va creşte fabulos, nu numai datorită persoanelor din împrejurări, cât şi din toată ţara.
Comuna se bucură de un spaţiu foarte mare, de pădure, de aceea în interiorul parcului se pot desfăşura o sumedenie de evenimente distractive: plimbări cu ATV, biciclete, trenuleţe, de ce nu şi bărci, dacă localizarea parcului ar fi în apropierea unui lac, chiar unul artificial. Din închirierea acestor elemente, comuna ar beneficia de un profit substanţial. Se poate percepe şi o taxă de intrare, care de asemenea atrage dupa sine un nou profit.
 
Prin deschiderea acestui parc primăria comunei ar putea intra în posesia acestor fonduri structurale, deoarece Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea şi creşterea economică la nivelul comunităţilor rurale.
În urma studiilor efectuate se desprind următoarele concluzii mai importante:
  • Comuna Aşchileu, judeţul Cluj, prin peisajele sale naturale, dispune de un grad ridicat de potenţialitate privind desfăşurarea serviciilor de turism şi agroturism;
  • Comuna Aşchileu se află la o distanţă de 35 km de judeţul Cluj, fiind traversată drumul judeţean DJ 109 A, ceea ce constitue un avantaj din acest punct de vedere;
  • O altă formă de atracţie a turistilor o consideră activităţile mestesugăreşti din localitate, care sunt vii prezente în mai toate gospodăriile, precum şi obiectivele turistice existente;
  • Grupa de produse agroalimentare este foarte variată: legume, zarzavaturi, fructe, lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne etc;
  • Agroturismul reprezintă o şansă de creştere şi dezvoltare economică a gospodăriilor acestei zone, fiind chiar una dintre soluţii de relansare economică;