Obiective de investiții

Obiectivele de investiții din cadrul programului bugete multianuale aferente Politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 din comuna Așchileu sunt:
 
1. Alimentare cu apă în localitățile comei Așchileu
2. Introducere canalizare în localitățile comei Așchileu
3. Modernizare drum comunal DC 146 A Așchileu Mare - Dorna și drum sătesc în localitatea Dorna
4. Modernizare drum comunal DC 145 Așchileu - Cristorel - Berindu
5. Modernizare străzi în toate localitățile comuei Așchileu (Cristorel, Așchileu Mare, Așchileu Mic și Fodora)
 
Menționăm că pentru toate aceste proiecte există SF și proiecte întocmite.